­REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO Jarocin Festiwal 2021

§1

 • 1. Regulamin określa zasady korzystania z Parkingu  Niestrzeżonego, zwanego dalej Parkingiem,  a w szczególności warunki  wjazdu i wyjazdu oraz przepisy porządkowe,  które obowiązują na terenie Parkingu.
 • Wjazd na Parking oznacza akceptację niniejszego Regulaminu,  a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

§2

 • Parking jest zlokalizowany na wydzielonej powierzchni na terenach przy ulicy Maratońskiej w Jarocinie, którego najemcą jest Good Taste Production sp. z o.o. sp. k. będący organizatorem Jarocin Festiwal, który odbędzie się w dniach 16 – 18 lipca 2021 roku w Jarocinie.
 • Operatorem Parkingu jest agencja Good Taste Production sp. z o.o.sp. k. zwana dalej Operatorem.
 • Parking  jest  przeznaczony  wyłącznie dla uczestników Jarocin Festiwal 2021 i będzie udostępniony od dnia 15 lipca 2021 roku od godz. 15:00 do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 12:00.

§3

 • Parking jest parkingiem niestrzeżonym , płatnym. Opłatę za parkowanie można uiścić gotówką lub kartą płatniczą. Motyckl – 20 zł, samochód osobowy  – 40 zł, bus – 60 zł, kamper –  100 zł. Kampery oraz inne pojazdy przystosowane i przeznaczone do nocowania w nich mają możliwość bezpłatnego korzystania z WC. Dostęp do sanitariatów na polu namiotowym wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł od osoby.
 • Parking jest przeznaczony wyłącznie dla samochodów osobowych, busów i motocykli, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T. Na parking można wjechać także kamperem.
 • Opłata parkingowa za każde zajęte miejsce postojowe jest ustalona w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik, który będzie dostępny u Operatora parkingu.
 • Na Parking nie będą dopuszczane pojazdy holowane oraz po wypadku – ze znaczącymi uszkodzeniami, które uniemożliwiają ich funkcjonowanie.
 • Każdorazowy wjazd na parking wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty wjazdowej. W przypadku kilkukrotnego opuszczania ternu parkingu, zostanie naliczona kolejna opłata zgodna z taryfikatorem.

§4

 • Operator parkingu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pojazdy, rzeczy stanowiące ich wyposażenie albo w nich pozostawione oraz inne przedmioty pozostawione na Parkingu
 • Pojazdy mogą być parkowane jedynie na miejscach do tego wyznaczonych przez Operatora Parkingu. Dobrowalne przestawianie pojazdów jest zabronione na terenie Parkingu.
 • Na terenie Parkingu zabronione są: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz innych używek, używania ognia, biwakowania, rozpalania ogniska, nocowania. Zakaz nocowania nie odnosi się do kamperów, czyli samochodów specjalnie do tego przygotowanych.