REGULAMIN STREFY MIESZKAŃCA

Na terenie Strefy Mieszkańca obowiązuje zakaz wnoszenia:

 • własnych napojów i posiłków,
 • broni,
 • alkoholu,
 • niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
 • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,środków odurzających i substancji psychotropowych,
 • środków trujących i promieniotwórczych,
 • płynów łatwopalnych,
 • napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, metalowych i kartonowych,
 • artykułów spożywczych,
 • profesjonalnych aparatów fotograficznych,
 • selfie sticków,
 • parasoli z ostrym zakończeniem,
 • i innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą spowodować zagrożenie.